Vinden

Netto-activa

Bruto boekwaarde van een onderneming. Bestaat uit de ingezette middelen (passiva) die niet vreemd zijn.

Formule: 10/15 - 20-21 

Bedragen in euro

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Netto-activa