Vinden

Materiële vaste activa

Rubriek 22/27 van de activa, of de som van de rubrieken:

22  Terreinen en gebouwen

23  Installaties, machines en uitrusting

24  Meubilair en rollend materieel

25  Leasing en soortgelijke rechten

26  Overige materiële vaste activa

27  Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Bedragen in euro.