Vinden

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen meteen gebruikt worden voor betalingen en staan in rubriek 54/58 van de jaarrekening.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Liquide middelen