Vinden

Leverancierskrediet

Gemiddelde betalingstermijn van de leveranciers, uitgedrukt in dagen, volgens de formule:
(44 / (600/8 + 61 + 9145)) x 365
Het leverancierskrediet wordt berekend door deling van de totale handelsschuld door het bedrag van de aankoop van producten, diensten en allerlei goederen plus de btw.
Gezien de samenstelling van de balans kan de gemiddelde betalingstermijn niet voor balansen met verkorte formule berekend worden. Deze ratio wordt dan door een streepje vervangen.
Net zoals het klantenkrediet maakt deze ratio een vergelijking met het gemiddelde van de sector. De betalingsgebruiken kunnen per sector nogal verschillen. Deze ratio wordt vaak door leveranciers toegepast om de betalingsgewoontes van potentiële klanten te evalueren.
Een andere manier om de zaken te zien: het aantal kredieturen toegestaan door de leveranciers, bepaalt de bijdrage van dit financieringsmiddel in de creatie van het bedrijfskapitaal.
De interpretatie moet dus ten zeerste genuanceerd worden. Een lange betalingstermijn kan er bijvoorbeeld op wijzen dat de leverancier zijn vertrouwen wil aantonen ten opzichte van een grote klant.
Het kan echter evengoed betekenen dat de onderneming in moeilijkheden zit en niet bij machte is enige termijn te respecteren, omdat zij niet over de nodige cashflow beschikt.
De betalingstermijn van de leveranciers wordt enkel berekend voor volledige balansschema's.
Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Leverancierskrediet