Vinden

Investeringsgraad

Investeren is voorbereiden op de toekomst. Vandaar het belang van deze ratio die wordt gedefinieerd als de aanschaffingen van materiële vaste activa gedeeld door de bruto toegevoegde waarde.

Aan de hand van deze ratio kan men binnen eenzelfde sector interessante vergelijkingen maken.

Formule: ((816.9+822.9-829.9)/TW)*100

In %

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Investeringsgraad