Vinden

Investeringen

INV
 
Aankopen van de materiële vaste activa van het boekjaar, rekening houdend met de afschrijvingen en de eventuele meerwaarden verworven van derden, volgens de formule:
 
8169 + 8229 - 8299
 
Bedragen in euro.
Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Investeringen