Vinden

Ingetreden werknemers

Aantal werknemers dat in de loop van het boekjaar in het personeelsregister werd ingeschreven.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 2053 van de sociale balans.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Ingetreden werknemers