Vinden

Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar

De balansrubriek 40 van de activa.
Bedragen in euro.