Vinden

Handelsschulden op ten hoogste één jaar

Is een onderdeel van balansrubriek 42/48 m.b.t. de volgende balansposten:
440/4  Leveranciers
441  Te betalen wissels
die samen de balansrubriek 44 vormen.
Bedragen in euro.