Vinden

Financiële vaste activa

De balansrubriek 28 voor verkorte schema's, en, indien niet ingevuld, voor volledige schema's de som van de rubrieken:

280/1 Verbonden ondernemingen

282/3 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

284/8 Andere financiële vaste activa

Bedragen in euro.

 

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Financiële vaste activa