Vinden

Financiële opbrengsten

Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden), vlottende activa en andere financiële opbrengsten.

Rubriek 75 van de resultatenrekening.

Bedragen in euro.