Vinden

Financiële opbrengsten

Verzekeringsmaatschappijen

maken een belangrijk deel uit van de resultatenrekening van elke maatschappij, of ze nu voortkomen uit onroerende goederen, effectenwaarden bestemd voor belegging, vorderingen of andere activa.  Zonder deze opbrengsten zouden meerdere balansen in onevenwicht afsluiten.

Rubriek 712 + 722 + 730 van de jaarrekening.

Bedragen in euro.

Holdings

Inkomsten uit financiële vaste activa.

Rubriek 750 van de jaarrekening voor volledige schema's.

Rubriek 75 van de jaarrekening voor verkorte schema's.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Financiële opbrengsten