Vinden

Financiële onafhankelijkheidsgraad

De eigen middelen t.o.v. totaal passief volgens de formule:
(10/15) / (10/49) x 100.
In %.
Hoe kleiner de ratio, hoe groter het financiële risico. Schulden moeten op de vervaldag terugbetaald worden, ongeacht de resultaten van de onderneming.