Vinden

Financiële lasten in verhouding tot toegevoegde waarde

Eventueel verlaagd met subsidies en verkregen interesten.
Formule: ((65-9126) / TW) x 100
In %.