Vinden

Eigen middelen

Vennootschappen

De balansrubriek 10/15 van de passiva die het totaal is van de volgende rubrieken:

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

12 Herwaarderingsmeerwaarden

13 Reserves

14 Overgedragen winst (of verlies)

15 Kapitaalsubsidies

Bedragen in euro.

Financiële instellingen

Onder eigen middelen verstaat men het totaal van de rubrieken IX tot XIII van het passief.

Bedragen in euro.

Holdings

De balansrubriek 10/15 van de passiva.

Bedragen in euro.

Verzekeringsmaatschappijen

Het bedrag ingeschreven in rubriek 11.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Eigen middelen