Vinden

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes.

Winst voor aftrek van interesten en belastingen. De geeft de operationele performantie van een onderneming weer en meet de winst zonder rekening te houden met financiële opbrengsten, financiële kosten en belastingen. De ratio sluit de effecten van de kapitaalstructuur en fiscale aspecten uit.

Formule:

9903     Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting
-750      Opbrengsten uit financiële vaste activa
-751      Opbrengsten uit vlottende activa
-752/9   Andere financiële opbrengsten
+650     Kosten van schulden
+651     Waardeverminderingen op vlottende activa
+652/9  Andere financiële kosten

In euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens EBIT