Vinden

Current ratio

In balanstermen: (29/58 - 29) / (42/48 + 492/3)
De current ratio is een maat voor de liquiditeit of het vermogen van een onderneming om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen.
Deze ratio wordt veel gebruikt door kredietinstellingen en geeft de verhouding tussen de vlottende netto-activa en de vreemde middelen op korte termijn.
Als de vlottende activa precies de vreemde middelen dekken, is de ratio gelijk aan één en het nettobedrijfskapitaal, zijnde het verschil tussen teller en noemer, gelijk aan nul.
Een current ratio die kleiner is dan één wijst dus op een negatief nettobedrijfskapitaal en een current ratio die groter is dan één betekent dat het nettobedrijfskapitaal positief is.
Hoe groter de ratio, hoe groter de liquiditeit van de onderneming.
Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Current ratio