Vinden

Cashflow in verhouding tot de totale schulden

Deze ratio geeft een beeld van de capaciteiten van de onderneming om haar schulden terug te betalen.

Formule: (9904 + 630 ± 631/4 ± 635/7) / (10/49 -10/15) x 100

In %.

Een hoge waarde betekent dat de onderneming een bijkomende schuld en de daarmee gepaard gaande terugbetalingen kan dragen, ofwel dat ze over een veiligheidsmarge beschikt met het oog op een eventuele verslechtering van haar cashflow. Deze ratio dient weliswaar als een gemiddelde beschouwd te worden, omdat geen rekening gehouden wordt met de termijn, noch met het vervaldagenboek voor schulden op lange termijn.