Vinden

Cashflow

Voor vennootschappen: de winst van het boekjaar verhoogd met de afschrijvingen in de ruime zin van het woord.

In balanstermen:  9904 + 630 ± 631/4 ± 635/8.

Geeft een idee van de mogelijkheden van de onderneming tot zelffinanciering.

Bedragen in euro.

Voor banken: het nettobankproduct verminderd met de algemene beheerskosten, de belastingen, de bedrijfs-, overige en uitzonderlijke resultaten.

Op de resultatenrekening het resultaat van de volgende bewerking:

(I-II+III+IV-V+VI)-VII+XIV-XV+XVII-XVIII-XXA.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Cashflow