Vinden

Brutoverkoopmarge

De bedrijfswinst in verhouding tot de verkopen volgens de formule:

 ((9901 + 630 ± 631/4 ± 635/7) / (70 + 74 - 740)) x 100

De bedrijfswinst (of -verlies) bekomt men door het verschil tussen enerzijds de bedrijfsopbrengsten en anderzijds de bedrijfskosten. Praktisch al die kosten zijn betaalbaar uit kas of op korte termijn: goederen, personeelsuitgaven, enz... Ontsnappen aan die uitgaande stroom: de afschrijvingen, de voorzieningen en waardeverminderingen. Het zijn niet-kaskosten.

De bedrijfswinst meet dus het resultaat van de lopende activiteit van een onderneming zonder rekening te houden met de financiële, fiscale en uitzonderlijke elementen.

De brutoverkoopmarge meet de rentabiliteit van de verkopen vóór afschrijvingen.

Voor volgende sectoren:

BAT     Bouwondernemingen

MAR     Scheepsbouw

INS      Installatie, overige of meer dan één specialiteit

GCV     Burgerlijke, utiliteits-, wegen- en waterbouw

ENG     Ingenieurs-, studiebureaus        

wordt de brutoverkoopmarge volgens een andere formule berekend:

((9901 + 630 ± 631/4 ± 635/7) / (70 + 71 + 74 – 740)) x 100.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Brutoverkoopmarge