Vinden

Brutopremies Leven

Verzekeringsmaatschappijen kunnen ofwel meerdere gebieden bestrijken ofwel gespecialiseerd zijn in één van de volgende domeinen: Leven, BOAR.

Indien dit het geval is, moeten zij hun kosten en opbrengsten volgens elk van dit soort activiteiten uitsplitsen.

Rubriek 720.1 van de jaarrekening.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Verzekeringsmaatschappijen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Brutopremies Leven