Vinden

Belastingen op het resultaat

Het totaal van de belastingen op het resultaat van het boekjaar.
Bedragen in euro.