Vinden

Aanwerving onbepaalde duur

Aantal werknemers dat  in de loop van het boekjaar met een overeenkomst van onbepaalde duur in het personeelsregister werd ingeschreven.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 2103 van de sociale balans.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Aanwerving onbepaalde duur