Vinden

Aantal werknemers met universitair diploma

Aantal werknemers in dienst per einde boekjaar met een universitaire opleiding.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 12033+12133 van de sociale balans.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Aantal werknemers met universitair diploma