Vinden

Aandeel van de nettowinst, na belastingen, in de toegevoegde waarde

De winst na belastingen van het boekjaar in verhouding tot de toegevoegde waarde.

In geval van verlies is het resultaat negatief.

(9904 / TW) x 100.

In %.