TERK

Terbeschikkinggestelden: kost

 

Kost voor de uren die door terbeschikkinggestelden gepresteerd werden.

Uitgedrukt in euro.

Rubriek 1522 van de sociale balans.