TERU

Terbeschikkinggestelden: gepresteerde uren

 

Aantal uren dat door uitzendkrachten gepresteerd werd.

Rubriek 1512 van de sociale balans.