TER

Terbeschikkinggestelden

 

Gemiddeld aantal terbeschikkinggestelden.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 1502 van de sociale balans.