UAND

Uitgetreden andere reden

 

Aantal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar beëindigd werd naar aanleiding van een andere reden.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 3433 van de sociale balans.