UAFD

Uitgetreden afdanking

 

Aantal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar beëindigd werd naar aanleiding van afdanking.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 3423 van de sociale balans.