UBRU

Uitgetreden brugpensioen

 

Aantal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar beëindigd werd naar aanleiding van brugpensionering.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 3413 van de sociale balans.