UPEN

Uitgetreden pensioen

 

Aantal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar beëindigd werd naar aanleiding van pensionering.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 3403 van de sociale balans.