WUIT

Uitgetreden werknemers

 

Aantal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar beëindigd werd.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 3053 van de sociale balans.