AWB

Aanwerving bepaalde duur

 

Aantal werknemers dat  in de loop van het boekjaar met een overeenkomst van onbepaalde duur in het personeelsregister werd ingeschreven.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 2113 van de sociale balans.