AWO

Aanwerving onbepaalde duur

 

Aantal werknemers dat  in de loop van het boekjaar met een overeenkomst van onbepaalde duur in het personeelsregister werd ingeschreven.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 2103 van de sociale balans.