APH

Aantal werknemers met diploma hoger onderwijs 

 

Aantal werknemers in dienst per einde boekjaar met een diploma hoger onderwijs.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 12023+12123 van de sociale balans.