APV

Aantal vrouwelijke werknemers 

 

Aantal vrouwen in dienst per einde boekjaar.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 1213 van de sociale balans.