APM

Aantal mannelijke werknemers

 

Aantal mannen in dienst per einde boekjaar.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 1203 van de sociale balans.