WIN

Ingetreden werknemers

 

Aantal werknemers dat in de loop van het boekjaar in het personeelsregister werd ingeschreven.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 2053 van de sociale balans.