Ander Personeel

 

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 1333 van de sociale balans.