Bedienden

 

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 1343 van de sociale balans.