NVM

Nettoverkoopmarge

 

Deze ratio meet het globaal rendement van de verkopen van een onderneming, met inbegrip van haar politiek tegenover de niet-kaskosten, volgens de volgende formule:

 

((9901 + 9125) / (70 + 74 -740)) x 100

 

De ratio is onlosmakelijk verbonden met de brutoverkoopmarge.

 

Voor volgende sectoren:

BAT     Bouwondernemingen

MAR     Scheepsbouw

INS      Installatie, overige of meer dan één specialiteit

GCV     Burgerlijke, utiliteits-, wegen- en waterbouw

ENG     Ingenieurs-, studiebureaus        

 

wordt de nettoverkoopmarge volgens een andere formule berekend:

((9901 + 9125) / (70 + 71 + 74 – 740)) x 100.