VBL

Voordelen bovenop het loon

 

De extra-legale voordelen (niet-belastbaar) voor de werknemer.

Uitgedrukt in euro.

Rubriek 1033 van de sociale balans.