Vinden

Zou u titaan eten?

Het antwoord op die vraag ligt voor de hand. Toch krijgen we het regelmatig binnen in de vorm van tot nanodeeltjes herleide dioxide wanneer we koekjes, snoep, saus of smeerpasta eten. Waarvoor dient dit additief met code E171, waarvan wordt vermoed dat het genotoxisch is?

Het heeft buiten de verkoop stimuleren geen enkel nut. Het maakt voedingswaren visueel aantrekkelijker, geeft etenswaren die anders kleurloos zouden zijn, kleur of het geeft ze hun oorspronkelijke uitzicht terug. Voedingswaarde heeft het echter niet. Ook technologisch gezien is het waardeloos. Het productieproces of de bewaring van de voedingsmiddelen verbeteren er niet door.

Europa verbiedt binnenkort het gebruik ervan in voeding. In afwachting daarvan raadt de FOD Volksgezondheid alle producenten nu al aan om te stoppen met het gebruik van E171 in de productie of ontwikkeling van voedingsmiddelen of om op zoek te gaan naar wettelijk toegelaten alternatieven.

Het is een eerste stap, die echter niet volstaat voor het cdH. De partij vraagt een duidelijk verbod op het gebruik van de stof.
Lees meer:
Wetsvoorstel verbod op titaandioxide in voedingsproducten
Artikel FOD Volksgezondheid


 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837