Vinden

Zorgplicht voor ondernemingen

Sommige vergelijkingen zijn vergezocht. De instorting bijna tien jaar geleden in Bangladesh van een gebouw waarin meerdere textielfabrieken gevestigd waren, is misschien toch niet het beste argument om te trachten alle in ons land gevestigde of actieve ondernemingen een zeven punten omvattende zorgplicht op te leggen. Het plan moet minstens een beschrijving omvatten van de waardeketen, een risico-inschatting en procedures voor het regelmatig evalueren van de situatie bij de dochterondernemingen, onderaannemers of leveranciers.

Daarnaast moeten er aangepaste acties in opgenomen zijn om de risico’s te matigen of om ernstige inbreuken te voorkomen, net als een mechanisme om risicomeldingen in ontvangst te nemen, met waarborgen ter bescherming van de klokkenluiders. Daar komen nog een reëel mechanisme voor de indiening van klachten en voor het nemen van herstelmaatregelen en een instrumentarium waarmee de maatregelen kunnen worden opgevolgd bovenop.

De wet, die door de PS en Vooruit wordt voorgesteld, zou van toepassing zijn voor alle in België gevestigde of actieve ondernemingen. Hoever de verplichtingen voor een onderneming reiken, hangt evenwel af van de omvang ervan, evenals van het vermogen en de middelen waarover zij beschikt om zich bewust te worden van de risico’s en om risico’s of schade te voorkomen of te verhelpen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437