Vinden

Zonder btw schenken voor een goed doel

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken, wordt deze handeling gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Dat was de regel, die in 2018 een eerste keer werd gewijzigd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen bestemd voor menselijk gebruik.

Een tweede wijziging werd in 2019 doorgevoerd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van niet-voedingsmiddelen die aan de basisbehoeften voldoen. De fiscus verduidelijkt in een omzendbrief dat het consumptiegoederen betreft waarvan de intrinsieke kenmerken niet langer toelaten om ze, in welk stadium van de economische cyclus dan ook, te verkopen tegen de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden. Bijvoorbeeld wanneer de vervaldatum nadert, de verpakking is beschadigd of het product niet langer aan de door de producent bepaalde normen voldoet.

De schenkingen mogen echter alleen naar een erkend goed doel gaan en moeten werkelijk gratis zijn. De belastingplichtige schenker mag in geen geval een vergoeding vragen, zelfs niet voor administratieve of logistieke kosten. Doet hij dat wel, zo stelt de fiscus, dan gaat het om een gewone levering van goederen en niet om een schenking.

Voor elke schenking moet in principe een document worden opgesteld. De belastingadministratie zal echter bij wijze van proef aanvaarden dat ten laatste op de vijftiende dag van elke maand één overzichtsdocument wordt opgesteld voor alle schenkingen die in de loop van de voorbije maand werden gedaan.
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief