Vinden

Zko’s zijn veel kwetsbaarder

De Economic Risk Management Group, die op 19 maart op vraag van de federale regering werd opgericht en wordt voorgezeten door gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch en door arts Piet Vantemsche, ondervoorzitter van de Boerenbond, heeft de opdracht om enerzijds de schade in kaart te brengen die de huidige pandemie veroorzaakt en anderzijds de risico’s tijdig op te sporen om er zo snel mogelijk een remedie voor te vinden.

In dat kader wordt er wekelijks een enquête uitgevoerd bij de ondernemingen en zelfstandigen. Daaruit blijkt dat er sprake is van een omzetverlies dat gaat van 5% voor de voedingsdetailhandel tot 88% voor de horeca. Voor alle sectoren samen bedraagt het verlies 34% ten opzichte van 2019.

Het risico op een faillissement schommelt tussen 1 en 10, afhankelijk of het om een grote of een kleine onderneming gaat: 10% van de bevraagde ondernemingen die minder dan tien werknemers in dienst hebben, beschouwen een faillissement als waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk, tegenover minder dan 1% bij de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers.

Die onzekerheid zorgt ervoor dat ondernemingen hun investeringsplannen uitstellen. Een derde van de 5.000 ondervraagde ondernemingen heeft geplande investeringen al naar een latere datum verschoven.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501