Vinden

Zijn sigaren gezonder?

“Overeenkomstig het regeerakkoord en in het kader van een omvattend en krachtig anti-tabaksbeleid waarbij wordt gestreefd naar een rookvrije generatie worden de accijnstarieven op tabaksfabricaten andere dan sigaren verhoogd”, zo lezen we in de motivering van de recentste door de regering goedgekeurde programmawet. Hoe kan een “krachtig anti-tabaksbeleid” omvattend zijn als sigaren er niet in zijn opgenomen?

De inspectie van Financiën verbaasde zich daar als eerste over. De accijnzen op sigaren ook verhogen, zo stelt ze, zou bovendien beter overeenstemmen met het gelijkheidsbeginsel. De al even verbaasde Raad van State begrijpt evenmin waarom een omvattend en krachtig anti-tabaksbeleid uitsluitend gericht is op de doelgroep die sigaretten, roltabak en alle nieuwe tabaksproducten gebruikt, maar niet op de gebruikers van sigaren.

De regering rechtvaardigde haar standpunt na die dubbele interpellatie met de verklaring dat sigaren geen vervangbare producten zijn en dat ze evenmin aantrekkelijk zijn voor beginnende rokers. Je moet er maar op komen!
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617