Vinden

Zijn notarissen te duur?

Dat lijkt het Prijzenobservatorium te suggereren in een recente studie, waaruit enerzijds blijkt dat het ondernemersrisico bij een notariskantoor lager is dan bij andere intellectuele beroepen en anderzijds dat het notariaat in de periode 2016-2018 een bedrijfsmarge van gemiddeld 16,0% realiseerde, wat meer is dan de andere economische intellectuele beroepen.

Bij boekhouders en boekhouders-fiscalisten is dat immers 15,0%, bij deurwaarders 14,9%, bij advocaten 14,0%, bij landmeters 11,2%, bij bouwarchitecten 9,8%, bij accountants en belastingconsulenten 8,8%, bij ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 7,1% en bij bedrijfsrevisoren 6,3%.

Een reactie van de beleidsmakers liet niet op zich wachten. Op basis van de studie werkte de PS onmiddellijk een in juni 2017 ingediend wetsvoorstel bij. De partij vraagt opnieuw om een verlaging van de tarieven voor de verkoop van een vastgoed en een vermindering van de notarishonoraria met 10% wanneer het om een eerste aankoop gaat.

Verlaging tarieven notariële akten: Lees meer
Analyse prijzen notariële sector: Lees meer


 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437