Vinden

Zeven op de tien gezinnen hebben een spaarbuffer van meer dan drie maanden

De consumenten zien het niet meer zitten, stelt de Nationale Bank en “ze zijn pessimistischer geworden dan ooit tevoren over de ontwikkeling van de werkloosheid in de loop van de komende twaalf maanden”.

Maar ook al zijn ze somber gestemd, het is duidelijk dat ons socialezekerheidssysteem de klap opvangt: 70% van de gezinnen leed geen inkomensverlies. Het gaat hoofdzakelijk om gepensioneerden en sociale-uitkeringstrekkers die een gewaarborgd inkomen ontvangen, naast een deel van de loontrekkenden die niet tijdelijk werkloos zijn geweest.

Globaal hebben zeven op de tien gezinnen nog steeds, net als in april, een spaarbuffer van meer dan drie maanden. Onder ‘buffer’ verstaan we het gespaarde bedrag dat nodig is voor het levensonderhoud van een gezin en voor zijn noodzakelijk uitgaven: huur, aankopen enzovoort.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808