Vinden

Zeven op de tien gezinnen hebben een spaarbuffer van meer dan drie maanden

De consumenten zien het niet meer zitten, stelt de Nationale Bank en “ze zijn pessimistischer geworden dan ooit tevoren over de ontwikkeling van de werkloosheid in de loop van de komende twaalf maanden”.

Maar ook al zijn ze somber gestemd, het is duidelijk dat ons socialezekerheidssysteem de klap opvangt: 70% van de gezinnen leed geen inkomensverlies. Het gaat hoofdzakelijk om gepensioneerden en sociale-uitkeringstrekkers die een gewaarborgd inkomen ontvangen, naast een deel van de loontrekkenden die niet tijdelijk werkloos zijn geweest.

Globaal hebben zeven op de tien gezinnen nog steeds, net als in april, een spaarbuffer van meer dan drie maanden. Onder ‘buffer’ verstaan we het gespaarde bedrag dat nodig is voor het levensonderhoud van een gezin en voor zijn noodzakelijk uitgaven: huur, aankopen enzovoort.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654